Сливен

Тържествено откриване на учебната 2023/2024 г. в основните звена на ТУ-София в гр. Сливен

2191.jpg

На 25.09.2023 г. тържествено ще бъде открита новата учебна 2023/2024 г. в Инженерно-педагогически факултет, Колеж-Сливен и Департамент за квалификация и професионално развитие на учители (ДКПРУ) към Технически университет – София, съобщи за медиите проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков – зам.-ректор за „Факултет и Колеж-Сливен“.

На събитието са поканени: Стефан Радев - кмет на Община Сливен, Маринчо Христов - областен управител, Димитър Митев - председател на Общински съвет – Сливен, д-р Кристиана Добрева-Станкова - началник на РУО – Сливен, народните представители: Десислава Танева, Мария Белова, Татяна Султанова-Сивева, Деян Дечев, Климент Шопов и Хатидже Георгиева, представители на местни организации и общественици: Асен Гагаузов, Мустафа Мустафов, ген. Кольо Милев, Минчо Афузов, Пламен Крумов и др.

Тържественото откриване на новата учебна година ще се състои на 25.09.2023 г. от 10:00 часа пред учебен корпус 1 на ИПФ-Сливен.