За нас

Nabludatel.bg е регионална информационна агенция, представяща новини от област Сливен. 

Nabludatel.bg следи събитиятa в Сливен и региона, България и света. Предоставя Ви актуална информация от всички сфери на живота - политиката, бизнеса, културата и здравето, спорта.

Публикува новини, анализи, коментари, журналистически разследвания, интервюта и репортажи. Екипът не толерира реч на омразата, обидни квалификации, нецензурни изрази, вербална агресия, тормоз. Дискриминиране на база раса, етнос, националност, религия, култура, социално положение, възраст, образователен ценз, работна заетост, трудов стаж, пол, сексуална ориентация, идентичност, материален статус, заплащане и др., не се толерира. Приоритет са свободата на словото и различното мнение, стига то да е аргументирано, тезата да е защитена с доказателства или съждението да е подплатено с примери и цитати. Разрешено е публикуването на благодарности, честитки, поздрави и добри пожелания. Стараем се да не допускаме изписването на изречения само с главни букви, защото във виртуалната комуникация това се приема за "викане".

В Интернет Nabludatel.bg е от 2014 година и вече има своите постоянни медийни партньори и читателска аудитория. Проектът е изключително амбициозен и си е поставил за цел да Ви информира за всички интересни събития.