Сливен

Статистическо състезание на тема: „Статистиката е забавна. Официалните статистически данни - през погледа на учениците“

collection-pictures-students-working-together-31.jpg

По повод Деня на европейската статистика - 20 октомври, Териториално статистическо
бюро - Югоизток, отдел „Статистически изследвания - Сливен“ и Регионален инспекторат
по образование, гр. Сливен, организират статистическо състезание за инфографика на тема: „Статистиката е забавна. Официалните статистически данни - през погледа на учениците“.

Целта на състезанието е повишаване на функционалната грамотност и статистическата култура на учениците чрез провокиране на творческия им потенциал, развиване на умения за критично мислене, умения за работа с данни и тяхната визуализация.

Право на участие в състезанието имат всички ученици от VIII до XII клас от училищата на територията на област Сливен.

Учениците ще бъдат разпределени в две възрастови категории:

  • Категория А - включва учениците от X, XI и XII клас.
  • Категория Б - включва учениците от VIII и IX клас.

Участниците ще имат на разположение 3 седмици (от 20 септември до 10 октомври 2023 г., вкл.) да изпратят своите инфографики:

Категория А - на имейл: grafsliven_a@abv.bg и категория Б - на имейл: grafsliven_b@abv.bg .

Всеки ученик може да представи по една инфографика. Няма изискване за вида на използвания програмен продукт. Единственото изискване е инфографиките да са базирани на данни за демографските характеристики на населението от Преброяване на населението и жилищния фонд - 2011 и 2021 година, които са публикувани в ИНФОСТАТ (информационна система за онлайн заявки на статистическа информация), достъпна чрез сайта на НСИ (www.nsi.bg).

Заедно с инфографиките участниците трябва да изпратят файл с придружаваща информация:

  • трите имена на автора;
  • училище;
  • клас;
  • телефон за връзка.

Класирането на участниците от първо до трето място във всяка възрастова група от състезанието ще бъде обявено при специална церемония по повод на Европейския ден на статистиката на 20.10.2023 година.