Сливен

Приключват дейностите по проект CHLOERIS, програма Еразъм+ в СУ „Константин Константинов“

Picture3.jpg

Програмата Еразъм+ е водеща инициатива на Европейската комисия, която цели да насърчи образователната мобилност, сътрудничеството и междукултурния обмен в Европа.

През 2020 година СУ „ Константин Константинов“ за втори път спечели финансиране за участие в стратегически проект за съвместна работа с девет партньорски училища от Франция и Гърция и едно от България по програма Еразъм+. Наименованието на проекта е CHLOERIS (на английски език "Paths to Europe, Encounters and Inclusion thanks to sport"). През август 2023 година дейностите по проекта приключват.  

Какви са целите на този проект?

- Да бъде осъществен принос за изграждането на път към Европа  за всеки гражданин.

Какво се случи през този период?

Тридесет и двама ученици и четирима учители  от Колеж дю Вал Д`Ор от град Изини сюр Мер, Франция посетиха СУ „Константин Константинов“ през октомври 2022 година, двадесет и трима шестокласници и трима учители от Сливен посетиха своите приятели във Франция през май 2023 година, трима учители се включиха в дейностите за обмяна на опит, които се проведоха във Франция през март 2023 година. Една от трите международни срещи за отчитане на резултатите беше организирана през март 2021 година в СУ „Константин Константинов“.

Въпреки COVID пандемията, дейностите по проекта не прекъснаха. Проведени бяха множество онлайн срещи, децата се включиха в конкурс за създаване на лого на проекта, изработиха постери и презентации за любимите си спортове, размениха писма на хартиен носител със своите приятели от Франция, представиха чрез видеа училището си.

Какви са резултатите?

Чрез осъществените спортни и културни дейности децата научиха повече за живота и училищната среда на своите съученици във Франция, създадоха нови приятелства и затвърдиха усещането си за принадлежност към семейството на страните от ЕС. Учениците посетиха редица забележителности, което обогати техните знания в областта на историята, културата  и природата на Франция. Учителите споделиха добри практики при работата с деца в неравностойно положение в България, които бяха много добре приети и провокираха интереса на партньорите от Франция и Гърция. От френските  и гръцките колеги получиха ценен опит как може работата с деца с обучителни затруднения да стане още по-ефективна.

Проект CHLOERIS  се превърна в мост, свързващ  България, Франция и Гърция. Съвместните дейности и опитът, който беше споделен, вдъхновиха участниците да продължават да работят и да правят промени за едно по-добро общоевропейско бъдеще.

С готовност и ентусиазъм учителите от СУ „Константин Константинов“ очакват да направят следващите стъпки и да се възползват от възможностите, които Еразъм+ предоставя, за да може в бъдеще да  се реализират още мобилности с ученици.

            В края на този месец и началото на идния ще се проведе последната работна среща на координаторите по проекта.