Сливен

Планирано спиране на водоподаването в град Нова Загора на 2 декември

C8C02941EF88BB4EA1A433C59D448111.jpg

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 02.12.2022 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч., ще бъде спряно водоподаването в гр. Нова Загора поради извършване на строително – монтажни работи по ул. „Петко Енев“ и ул. „Стефан Караджа“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

ВиК Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.