Сливен

ПИЦ-Сливен проведе информационно-дискусионни срещи и обучения с ученици от ОУ "Христо Ботев", "Димитър Рохов" и студенти

thumbwm (10).jpg

Превантивно-информационен център-Сливен организира и провежда информационно-дискусионни срещи и обучения с цел разширяване и популяризиране превантивната дейност срещу употребата на наркотични вещества и към насочване на ученици и младежи към здравословен начин на живот.

Екипът на центъра провежда обучения с ученици от 5 до 7 клас от ОУ " Христо Ботев" - гр. Сливен по интересни и актуални теми:

"Група, правила на групата. Рисково поведение" и "Употребата на психоактивни вещества. Спорта и изкуствата като алтернативи", в които са включени теоретична част, казуси и ролеви игри.

Като част от дейностите на ОбСНВ, ПИЦ-Сливен по универсална превенция извън Националните програми с учениците от 7 до 10 клас от Спортно училище "Димитър Рохов" - гр. Сливен бяха проведени информационно-дискусионни срещи на тема "Райския газ и вредите от употребата му".

Проведоха се и информационно-дискусионни срещи със студенти от Технически университет-София, филиал гр. Сливен, специалност "Педагогика", с цел запознаване с превантивната дейност и работата с ученици.