Сливен

Първа копка на новата канализация на кв. "Речица" беше направена днес

Ръководство ВиК

• Строителните дейности възлизат на над 20 милиона лева. Предвидено е те да продължат до края на декември 2023 година.

Символичното полагане на първата копка по изграждането на канализационната мрежа на квартал Речица – Сливен се състоя днес. Обектът, който предвижда „Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица“, е един от четирите основни дяла по големия европейски проект на сливенския воден оператор – за „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на агломерациите с над 10 000 души население, обслужвани от „ВиК – Сливен.

След едно така дълго очакване, в кв. „Речица“ ще бъде изградена 22 км канализация за отпадъчни води, 10 км канализация за дъждовни води, близо 5 км нови водопроводи, както и част от главните водопроводни клонове в квартала. За да може отпадъчните води да стигнат до градската пречиствателна станция, за кв. Речица ще бъдат изградени канална помпена станция и тласкателен колектор до градската пречиствателна станция Самуилово.

Строителните дейности възлизат на над 20 милиона лева. Предвидено е те да продължат до края на декември 2023 година.

Церемонията по полагане на първата копка на реконструкцията и изграждането на водопроводната и канализационна мрежа на кв. „Речица“ откри управителят на „ВиК – Сливен“ инж. Севдалин Рашев. Той изказа благодарност на всички експерти, специалисти и служители на водното дружество, за професионализма и вложените много усилия в различните етапи по подготовката на документацията и стартирането на дейностите в обекта на кв. Речица.

Инж. Рашев благодари за съдействието и на община Сливен и областната администрация, оценили важността на проекта в неговата цялост и за благоустрояването на кв. Речица.

Зам.-кметът Камен Костов поздрави „В и К Сливен“ и жителите на квартала със стартирането на този така важен за подобряването и модернизирането на инфраструктурата проект.

Зам.-областният управител Антоний Андонов пожела на добър час на проекта и изрази надежда, че след определеното време речичанци ще могат да се поздравят с неговото благополучно завършване.

Водосвет за здраве, благополучие и успешно приключване на проекта извърши отец Иван.

Зам.-областният управител Антоний Андонов и шефът на „ВиК – Сливен“ инж. Севдалин Рашев счупиха бутилка шампанско в греблото на багера, с който започват строителните дейности. Двамата, заедно със зам.-кмета Камен Костов, направиха символичната първа копка на обекта.