Сливен

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

271187642_917074672511808_2852106688940332151_n.jpg

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот