Сливен

Още една детска градина е възстановена след ураганните ветрове / СНИМКИ/

345 (7).jpg

Общината възстанови покривите на двете сгради на детска градина „Снежанка“ в сливенското с. Ковачите. Това стана след сигнал от кмета на селото за появили се течове в детското заведение, независимо от падналите слаби валежи в края на януари.

По сигнала бе извършена незабавна проверка от експерти на отдел „Сигурност и управление при кризи“ съвместно с членове на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

При огледите на място бе констатирано, че причините за течовете, ведно с настъпили частични увреждания по вътрешните помещения, са безвъзвратно настъпили увреждания по покривите на двете сгради. Те са настъпили при ураганните ветрове през януари и февруари, които достигнаха скорост над 30 м/сек. Нанесените поражения и щети бяха повече върху високата сграда на детското заведение.

Двете сгради функционират едновременно. За заниманията на децата са обособени помещенията във високата, а в ниската сграда се помещават кухненския блок и склада за хранителни продукти, за чието съхранение спазването на изискванията на здравните контролни органи са абсолютно задължителни.

В създалата се обстановка при следващи, дори и слаби валежи от дъжд, съществуваше риск отново за течове. А това би довело до увреждане на имущество, офис обзавеждане, техника, документация и би нарушило нормалния ритъм на работа на детската градина.

Със заповед на кмета Стефан Радев бяха изпълнени неотложни аварийно - възстановителни работи. Покривите и на двете сгради бяха възстановени качествено и в срок със средства от общинския бюджет в размер на близо 60 хил. лева.

Преустановено е по - нататъшното увреждане на сградите.