Сливен

Община Нова Загора подаде документите на 25 блока за саниране по новата програма за енергийна ефективност

97 (1).jpg

Община Нова Загора подаде към Министерството на регионалното развитие и благоустройство по Националния план за възстановяване и устойчивост 25 проекта по новата процедура за саниране – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“. Общата стойност за всички подадени проектни предложения е 21 420 015, 88 милиона лева.

Всички постъпили заявления от Сдруженията на собствениците, придружени от доклади за енергийно и техническо обследване, технически паспорти, сертификати за енергийни характеристики на сградите бяха подадени в системата ИСУН 2020 в рамките на обявения срок – 31 май 2023 г. За всяко проектно предложение е получен входящ номер.

Оценката и класирането на предложенията по процедурата се извършва от оценителна комисия, определена с акт на Ръководителя на структурата на наблюдение и докладване – Дирекция „Жилищна политика“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Сдруженията на собствениците ще бъдат своевременно уведомявани за евентуални въпроси от оценителната комисия и за резултатите от класирането.

Пълен списък на подадените за финансиране блокове, заедно с входящите им номера:

Подаден за финансиране  блок

Наименование на проек тното предложение

Входящ регистрационен номер в ИСУН

1.ж. к. „Загоре" бл. 11

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ж.к. "Загоре" бл. 11"

BG-RRP-4.023-1395

2. ул. "Васил Левски" № 66

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" № 66"

BG-RRP-4.023-1993

3. ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 15

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 15

BG-RRP-4.023-2439

4. "Васил Левски" № 57

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" №57

BG-RRP-4.023-2219

5. ул. "Проф. Минко Балкански" № 1

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Проф. Минко Балкански" № 1

BG-RRP-4.023-1404

6. ж.к. "Загоре" бл. 12

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ж.к. "Загоре" бл. 12"

BG-RRP-4.023-1412

7. ж.к. "Загоре" бл. 5

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ж.к. "Загоре" бл. 5"

BG-RRP-4.023-1416

8. ул. "Патриарх Евтимий" 21

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Патриарх Евтимий" 21

BG-RRP-4.023-1421

9. ул. "Васил Левски" бл. 34

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" бл. 34"

BG-RRP-4.023-2225

10. ул. "Васил Левски" бл. 84

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" бл. 84"

BG-RRP-4.023-1429

11. ул. "Васил Левски" 67

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" 67

BG-RRP-4.023-1445

12. ж.к. "Загоре" блок №8

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ж.к. "Загоре" блок №8“

BG-RRP-4.023-1451

13. ул. "Атанас Димитров" № 1, 3

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Атанас Димитров" № 1, 3"

BG-RRP-4.023-1457

14. ул. "Св. Св. Кирил и Методий"13 А

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"13 А"

BG-RRP-4.023-1473

15. ул. "Петко Енев" № 56

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Петко Енев" № 56"

BG-RRP-4.023-2689

16. ул. "Васил Левски" № 41

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" № 41"

BG-RRP-4.023-2229

17. ул. "Поборническа" 15, бл.1

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Поборническа" 15, бл.1"

BG-RRP-4.023-1480

18. ул."Патриарх Евтимий" бл. 19

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул."Патриарх Евтимий" бл. 19"

BG-RRP-4.023-1491

19. ул. "Никола Койчев" 8,10 и 12

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Никола Койчев" 8,10 и 12"

BG-RRP-4.023-1467

20. ул. "Димитър Благоев" № 12

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Димитър Благоев" № 12"

BG-RRP-4.023-1499

21. ул."Патриарх Евтимий" бл. 71

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул."Патриарх Евтимий" бл. 71"

BG-RRP-4.023-1497

22. ул. "Васил Левски" № 10

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" № 10"

BG-RRP-4.023-1509

23. ул. "Димитър Благоев" № 20

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Димитър Благоев" № 20"

BG-RRP-4.023-1501

24. ул. "Васил Левски" № 8

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" № 8"

BG-RRP-4.023-2238

25. ул. "Васил Левски" 14

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" 14

BG-RRP-4.023-2235