Сливен

Областния управител инж. Маринчо Христов свика Областната епизоотична комисия

1712122249033.jpg

Областният управител инж. Маринчо Христов свика вчера Областната епизоотична комисия във връзка с възникнало огнище на болестта Африканска чума по свинете на територията на област Пловдив.

На проведеното под негово ръководство заседание присъстваха директори и представители на ОДБХ, Българския ветеринарен съюз, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството(ИАСРЖ), РЗИ, Териториална дирекция “Национална сигурност“, ОД “Земеделие“ , ПИП при ОДМВР-Сливен, РДПБЗН,ОПУ, Софарма-Сливен,

Пред комисията д-р Веселин Василев от Областна дирекция по безопасност на храните запозна присъстващите с епизоотичната обстановка, според която в землището на гр. Съединение, Община Съединение, Пловдивска област са намерени изхвърлени трупове на домашни свине без идентификационна марка. Иззетите от тях проби са дали положителен за болестта Африканска чума резултат.

Те припомниха мерките в Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването по свинете в България, според които частните стопанства имат право да отглеждат до 3 броя свине, които задължително трябва да бъдат маркирани. Забранено е отглеждането в домашни стопанства на свине-майки. Въпреки установените правила обаче, броят на регистрираните домашни прасета продължава да е нисък. В тази насока от ОДБХ припомниха, че регистрирането им е абсолютно безплатно.

Засега на територията на Сливенска област няма установени огнища на Африканска чума, но болестта е изключително опасна и разпространението ѝ води до огромни икономически загуби. Д-р Даниела Калева, директор на ДНЗБ-РЗИ уточни, че заболяването не засяга човешкото здраве и покосява единствено прасетата. Опасността обаче идва от факта, че хората, въпреки че не боледуват могат да бъдат негови преносители.

Инж. Христов препоръча на страницата на БАБХ да се публикува подробна информация за болестта, затова как протича, за да не се допуска масова психоза сред населението. Той подчерта още, че трябва да се предприемат по-твърди мерки и да се създаде по-голяма координация между отговорните служби, за да има конкретни резултати.

На свиканата среща бяха обсъдени още редица проблеми касаещи нерегламентираните сметища на територията на областта, които създават реална предпоставка за развитието и разпространението на още зарази, както и затрудненията, които органите на реда срещат при опитите им да налагат контрол.

Областният управител издаде заповед с конкретни мерки за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете. Мерките предвиждат провеждане на общински епизоотични комисии, провеждане на инвентаризация на свиневъдните обекти - лични стопанства три пъти годишно, извършване на клинични прегледи и проверки на биосигурността от регистрираните ветеринарни лекари четири пъти годишно, засилване на пасивен надзор за наличие на умрели свине на територията на горските стопанства или завишена смъртност в свиневъдните обекти, предоставяне на информационни материали на собственици на прасета в лични стопанства, както и контрол върху провеждана по интернет нелегална търговия с животни от този вид.