Сливен

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“-Сливен обявява две свободни позиции на длъжност „Секретар” в отделение

A9EB3058F97CE6CE5F172ABC912FB1B3.jpg

Изисквания към кандидатите:
- Образование - средно, висше образование или висше мед.образование /медицинска сестра, акушерка/
- Компютърна грамотност и умения за работа с Word, Excel.
- Добро психическо и физическо здравословно състояние.
- Да следва реда и изискванията за съставяне и оформяне на служебната документация.

Необходими документи за кандидатстване:
- Молба по образец /поместена на сайта на лечебното заведение/
- Професионална автобиография; CV
- Копие от диплома за завършено образование
Основна работна заплата: 1 250 лв.
Платен отпуск: 26 работни дни
Работно време от 7.30 – 16.00 ч., 5 дневна работна седмица.
Тел.за контакт: 044/611-728

ОБЯВАТА Е ВАЛИДНА ДО 21.05.2024 г.