Сливен

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява три свободни позиции за лекари в Отделението по кардиология

A9EB3058F97CE6CE5F172ABC912FB1B3.jpg
МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява три свободни позиции за лекари в Отделението по кардиология.
Изисквания към кандидатите:
- образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина
- членство в БЛС
- умения за работа в екип
- предимство е придобита специалност по профила на отделението
- компютърна грамотност
Необходими документи за кандидатстване:
- молба по образец
- професионална автобиография /СВ/
- копие от диплома за завършено висше образование
- удостоверение от БЛС
Срок за подаване на документите - 30 април 2023 г., в отдел "Личен състав".