Сливен

Групата "Независими ЗА Сливен" входира в канцеларията на Общински съвет - Сливен своя проект за изменение и допълнение на общинската НОР

428481061_122096490170221974_2137216538334330205_n.jpg
На 21.02.2024г. групата "Независими ЗА Сливен" входира в канцеларията на Общински съвет - Сливен своя проект за изменение и допълнение на общинската Наредба за обществения ред (НОР). С предложените промени нашата група цели да:
1. Предостави на Община Сливен и органите на МВР по-добър инструментариум за контрол над шума. С предложените нови глоби за силен шум, който смущава спокойствието на гражданите, се цели доближаването на общинските разпоредби до тези на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС).
2. Регламентира правила за управлението на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) на територията на общината. Чрез това предложение се ограничава максималната скорост на тези превозни средства на територията на населените места в общината до 20 км/час. Също така се ограничават зоните в населените места, където е разрешено управлението на ИЕПС.
За тези от вас, които проявяват интерес, проектът е наличен в секция "Проекти за нормативни актове" на сайта на Общински съвет Сливен. По изискванията на закона, проектът подлежи на едномесечно обществено обсъждане, след което ще бъде подложен на гласуване от общинския съвет.