Сливен

Фирми и ЕТ декларират и плащат данъците си до 30 юни

008C733F2064AFBB7D13526741835E47.jpg

Над 50% от фирмите от област Сливен, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП. Близо 2800 фирми от Сливенска област и 700 еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, са подали годишни данъчни декларации, съобщиха от офиса на приходната агенция в Сливен. На 30 юни изтича крайният срок, в който е необходимо тези лица да декларират доходите си и да платят дължимия върху тях данък.  

До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

От НАП напомнят, че 30 юни е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. До този момент близо 134 000 фирми са обявили приходите си пред НАП повече от месец преди крайния срок. 

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП)

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.