Сливен

Екип от специалисти се заеха с проект, свързан с опазване на Мизийски букови гори и Източни гори от космат дъб в Природен парк "Сините камъни"

viber_изображение_2021-11-30_12-29-08-541-1.jpg

Нa пресконференция днес в административната сграда на Дирекция на природен парк „Сините камъни“ в Сливен бяха представени основни акценти от предстоящото изпълнение на проект: „Споделена визия за Натура 2000 на Природен парк „Сините камъни” – 2020 г.”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”.

На събитието присъстваха представители на Югоизточно държавно предприятие, ТП на ДГС Сливен, инж. Даниела Йорданова - директор на ОП "Земеделие, гори и водни ресурси", служители на ДПП "Сините камъни".

Ръководител на проекта е Красимир Цуцов. За мониторинга отговаря Мариана Симеонова, а за счетоводната дейност- Жанета Стойчева.

„Проектът е насочен към популяризиране на мерки и дейности за съхранение на две много важни местообитания- на Мизийските букови гори и Източните гори от космат дъб. Двете са в Червената книга на страната ни  и се срещат на територията ПП „Сините камъни“ и област Сливен. Те са с все по-малка площ, благодарение на което попадат в графата защитени видове. За целта Природозащитният туристически център е предвидил регионална информационна кампания, включваща провеждането на три публични събития на територията на областта.“, поясни Красимир Цуцов.

 Той обясни, че трите събитията са свързани с анализ на добрите практики в други области, разработване на концепция за мерките и протичането на мероприятията, свързани с проекта, като първото ще се проведе до долната лифтова станция ,до природния парк „Сините камъни“.От дирекцията са планирали да присъстват най-малко 50 души, но изразиха надежда, с цел информацията да достигне до повече хора, участниците да са  увеличат.

 Второто събитие е организирано в „Карандила” като най-посещавана местност от парка, където желаещите жители на областта ще имат възможност да се запознаят отблизо с Мизийския бук, неговите особености и какви съобщества формира.

 „Третото събитие ще се проведе като обучение на терен, с насоченост към хижарите в парка, с цел те да помогнат за популяризирането на мерките за опазване на мизийските букови гори и източните гори от космат дъб и по този начин се надяваме, че самите местообитания ще увеличат своите местообитания. Това е крайната ни цел. Не може да се осъществи, разбира се, за срок от 15 месеца по проект. Това е дългогодишен процес.“, каза още Красимир Цуцов.

 Изпълнението на проекта е с начало месец април 2021 година и ще завърши до декември 2022 г. като до юни трябва да приключат всички дейности. С част от тях се е ангажирал екипът по проекта.

 „Четвъртата дейност е свързана с информационни срещи и използването на голяма общност от експерти, медии, и други с цел комуникация, включително заинтересовани лица като любознателните деца и ученици. Ще бъде разработен набор от рекламни материали. В тях ще бъдат представени специфичните особености на защитените зони, на видовете и местообитанията на мизийските букови гори и източните гори от космат дъб в тях, като акцентират на подходи за въздействие и съхранение, които местното население може да прилага, без да нарушава нормалното им съществуване“, уточни още Цуцов.

 Директорката на ДПП „Сините камъни“-Сливен Ирина Петрова пожела успех на екипа, ангажиран с реализацията на проекта и изрази надежда, че до юни месец 2022 г. Ковид епидемията няма да се яви пречка в провеждането на срещите на открито и няма да има нови противоепидемични мерки.

 Проектът „Споделена визия за Натура 2000 на Природен парк „Сините камъни” – 2020 г.” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз в размер на 85% от общите допустими разходи. Общата му стойност е 71 400.00 лв., като 60 690.00 лв. са европейски средства от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 10 710.00 лв. от държавния бюджет. Срокът за изпълнение е до 05.12.2022 г.

 

По публикацията работи Александра Иванова