Сливен

Днес в резултат на валежи се очакват повишения на нивата на реки в Сливенско

061202021_Карта_НИМХ.jpg

На 07.12 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива, по-значителни от които на река Сазлийка (в района на общ. Стара Загора и Нова Загора), както в средното и долното течение на река Тунджа и притоците ѝ р. Поповска, р. Радова, р. Топлата, р. Беленска, р. Асеновска (Круча) (в района на общ. Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Сливен), съобщиха от МОСВ.

  • В обедните и следобедните часове на 07.12.2021 г. във водосборите на:
  • р. Тунджа (в притоците ѝ р. Акдере, р. Бабска, р. Беленска, р. Асеновска (Круча)).