Сливен

„Училище за пример“

350886284_666901035261814_8911572541304012590_n.jpg

На 2-ри, 3-ти и 4-ти юни се проведоха финалните дни от програмата „Училища за пример “ към фондация „Заедно в час“.

Представители от екипа на ОУ „Димитър Петров „, гр. Сливен получиха удостоверение за успешно завършване на випуск 2021 – 2023 г. по програмата.

Лидерският екип и педагогическите специалисти се научиха как да изграждат приобщаваща среда, колко е важна личната грижа и различни варианти за прилагането и за постигане на баланс между работата и почивката, как да извличат лесно и бързо информация, да си поставят постижими цели и да ги постигат в кратък срок.

Те неуморно проучваха социално – емоционалното състояние на учениците, представяха обобщената информация пред широкия екип за обсъждане и предприемане на мерки за подобряване благосъстоянието на учениците.

Екипът на ОУ „Димитър Петров“ ще продължава да се усъвършенства и да работи за успеха на всяко дете.