Сливен

Заседава Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Сливен

no-image (1).jpg

На 30 май в зала „Георги Данчев“ на Областна администрация Сливен се състоя заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.

Заседанието беше водено от г-н Антоний Андонов – заместник областен управител, и се проведе с участието на представители на: Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Областна дирекция на МВР – Сливен, Окръжна прокуратура, общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, Областно пътно управление, Областен отдел „Автомобилна администрация“, Регионалното управление на образованието, Регионалната здравна инспекция, Областния съвет на БЧК, общинската транспортна фирма „Пътнически превози” ЕООД.

По време на заседанието беше представена информация за пътнотранспортния травматизъм, състоянието на републиканската и общинската транспортна инфраструктура, за осъществените дейности за осигуряване на безопасността на движението през първото тримесечие на годината, обезопасяването на районите около училища и детски градини, спазването на изискването за поставяне на обезопасителни колани при автобусен превоз на пътници.

По представените от Областна дирекция на МВР – Сливен данни броят на настъпилите през първото тримесечие на 2023 г. пътнотранспортни произшествия с пострадали, посетени от органите на МВР в област Сливен е 33. Загинали през периода са 2 души, а 42 са ранените. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава увеличение с 4 бр. на тежките пътни произшествия, увеличение с 4 бр. на ранените участници в движението и намаление на загиналите с 4 души.

В рамките на заседанието Областно пътно управление – Сливен докладва за извършените през първото тримесечие на година ремонти на пътни участъци, извършени и предстоящи пътни кърпежи, рязане на храсти, косене, маркировка. Общините информираха за извършените от тях в периода дейности, свързани с осигуряване на безопасността на движението по пътищата.

Беше представена и обсъдена информация, свързана с обезопасяване на районите около училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.

По представените от Регионално управление на образованието данни, във всички детски градини и училища в областта е създадена организация за изпълнение на превантивни мерки по БДП, включващи забрана за достъп на превозни средства в дворовете и обезопасяване на входовете и изходите. Всички училища и детски градини са провели извънкласни инициативи с цел повишаване на знанията и културата на поведение на децата като участници в движението. Осъществява се системно наблюдение на състоянието на прилежащата към образователните институции пътна инфраструктура.

От всички 67 училища и 59 детски градини в област Сливен, само в района на 16 училища и 25 детски градини няма ограничение на скоростта на движение на моторни превозни средства, преминаващи край тях, както и въведена забрана за паркиране пред входовете и прилежащите тротоари на детските заведения и училищата. За тези училища и детски градини предстои да се извърши анализ и предприемане на мерки при необходимост.

Беше дискутиран проблемът с увеличаващите се случаи на инциденти с индивидуални електрически превозни средства /електрически тротинетки/, както и неспазването на правилата за движение от техните водачи.

В рамките на дискусията представителите на Областна дирекция на МВР обясниха, че се осъществява от 10 дни специализирана полицейска операция в тази насока, а за последния месец на територията на град Сливен има 2 инцидента с движещи се с индивидуални електрически превозни средства, управлявани от деца, които са нарушили правилата за движение. Беше разяснено, че в рамките на операцията са санкционирани доста родители, тъй като за деца под 16 г. родителите са наказателно отговорни за допуснатите от тях нарушения, а за деца над 16 г. нарушението се пише на водача на пътното превозно средство. Контролът в тази насока е засилен и ще продължи, като беше даден пример, че само за ден са връчени електронни фишове на стойност около 1000 лв., а родител е получил акт за 3 нарушения.