Общество

Започна кампанията по събиране на местни данъци и такси за 2024 г. в община Котел

=_UTF-8_B_0JzQtdGB0L3QuCDQv9GA0LjRhdC+0LTQuC5qcGc=_=.jpg

Започна данъчната кампания по събирането на местните данъци и такси за 2024 г. Плащанията може да се извършват, както в брой на касите на дирекция „Местни приходи“ към Община Котел, така и чрез ПОС терминално устройство, по банков път, с пощенски запис или през единния портал за електронни услуги на Министерство на електронното управление: https://eauth.egov.bg/eauth/ssologin

Погасяването на местните налози става по реда на тяхното възникване. По закон, ако имате невнесени данъци за минали години, системата отчита първо тяхното покриване.

Данъчно задължените лица може да се възползват от 5% отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си за 2024 г. в срок до края на април. По закон за данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора/последна до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.

Плащането на патентния данък може да се извърши в следните срокове: до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.

Туристическият данък се внася от обектите до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение.

За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2024 г. може да се обърнете към служителите на дирекция „Местни приходи“ на място на адрес: гр. Котел, ул. “Алеко Богориди” №1 или на телефон 0453/42985.