България

Водещите партии и президентът препотвърдиха позицията на България за Северна Македония

mm_1641840052.jpg

Президентът Румен Радев направи изявление след Консултативния съвет по национална сигурност, посветен на европейската интеграция на Северна Македония и Албания и ролята на България в този процес.
Позицията на България остава непроменена - подкрепяме европейското развитие на Република Северна Македония (РСМ), но само при зачитане на българския национален интерес. Това стана ясно след продължилия повече от 5 часа Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) при президента Румен Радев.

Даването от страна на България на съгласие за започване на преговори за членство на Република Северна Македония в ЕС да не се обвързва със срокове, а с постигане на реални резултати, включително и по отношение на правата на македонските българи.

Въз основа на проведените разисквания, Консултативният съвет за национална сигурност прие следните предложения към изпълнителната и законодателната власт:

1. При провеждане на външната политика на страната, Министерският съвет да изпълнява националната позиция на България, като спазва изискванията, произтичащи от Договора от 2017 г., Рамковата позиция от 2019 г. и Декларацията на 44-то Народно събрание.

2. Даването на съгласие за започване на преговори за членство на Република Северна Македония в ЕС да не се обвързва със срокове, а с постигане на реални резултати, включително и, държа да подчертая, по отношение на правата на македонските българи.

3. Изпълнителната власт да продължи да работи за отчитане на изпълнението на Договора от 2017 г. в преговорния процес за членство на Република Северна Македония в ЕС.

4. Изпълнителната власт да изготви и обезпечи в кадрово и финансово отношение план за действие с мерки за постигане на осезаем напредък във всички области на двустранните отношения с Република Северна Македония.

5. Изпълнителната власт да предложи на партньорите в Република Северна Македония създаването на съвместни работни групи по области, в съответствие с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, с цел активизиране на двустранните връзки.

6. Изпълнителната власт да предприеме мерки за ускоряване изграждането на Коридор № 8, съвместно с Република Северна Македония и Република Албания като единен проект в неговата цялост – автомагистрала, ж.п. линия, енергийна и дигитална свързаност.

7. Народното събрание да предложи на законодателния орган на Република Северна Македония създаването на структуриран диалог между парламентарни комисии и групи за приятелство, който да засили доверието и да подпомага цялостния процес.

Президентът припомни, че преди 30 години - на 15 януари 1992 г. България първа в света призна днешна Република Северна Македония за новосъздадена независима държава.

Изявление на президента Румен Радев:
https://www.facebook.com/PresidentRumenRadev/videos/604642750625053/

Снимка: m.president.bg