Рубрика "Дарителството в града на 100-те войводи - в миналото и настоящето"

Тайното завещание на хаджи Васил П. Дядов

хаджи  Васил Дедов.jpg

Многобройни са дарителите от миналото в сливенския край. За една голяма част от тях свидетелстват стари вестници и издания, съхранявани в читалище „Зора“.

Днес ще разкажем за завещанието на хаджи Васил П. Дядов за обществена полза, публикувано във вестник „Правда“ на 30 март 1928 година.

Преди да почине, той е депозирал в нотариуса при Сливенския окръжен съд тайно завещание, написано саморъчно от него на 16 юни 1927 година, което е трябвало да се отвори на 24 март 1928 г. и да се прочете в присъствието на наследниците му.

По негова воля, хаджи Дядов завещава собствения си хотел, заедно с магазините и мебелите, находящ се в град Бургас, на сливенското българско училищно настоятелство за вечни времена, като последното поеме издръжката на малолетните му синове Йордан и Ташо, за да завършат висше образование. Става въпрос за училищното настоятелство на  старата сграда на Природо-математическата гимназия, която е построена през 1894 година. В нея се помещавала Държавната мъжка гимназия, която е била създадена още през 1835-1836 година. Първоначално училището било килийно, по-късно – третокласно, а след това и петокласно. От 1 септември 1878 г.  се титулува „Сливенско реално училище“. От 1881 г.  носи името „Областна реална гимназия“. Днешната сграда на ПГХТ „Акад. Н. Неделчев“ е била част от това учебно заведение. Много от преподавателите в мъжката гимназия са учили в институтите на Париж, Петербург, Ганд, Виена, Лайпциг и София. Говорили са на учениците на „Вие“. Те участвали в ръководството на читалището, на юнашки, туристически, певчески и други дружества, били абонати на наши и чужди списания, организирали благотворителни инициативи и екскурзии.

 Същото училищно настоятелство се задължава да дава на вдовицата на покойника пожизнена рента по 2000 лева всеки месец и да отстъпи на двамата му сина, докато са живи,  магазини от зданието без наем, ако те лично пожелаят да упражняват професия или търговия в тях. Същите права да има и синът му Панайот след навършване на пълнолетие, ако другите двама откажат.

След смъртта на тримата му сина, х. Васил Дядов пише в завещанието си, сливенското настоятелство да разполага с магазините, като изпраща да завършва висше образование по един ученик от съответното поколение  „за вечни времена“.

Училищното настоятелство според завещанието му поема и следните задължения:

  1. Да построи на гроба на покойния дарител един паметник най-малко за 25 000 лева;
  2. Да му отслужва всяка година на Васильовден панахида;
  3. Да се дадат от наследството му по 10 000 лева на подофицерско дружество „Хаджи Димитър“ , на сиропиталището и на читалище „Зора“ в град Сливен;
  4. На църквата „Св. Великомъченик Димитър"-местността „Дибеджика“,7 декара, за поддържане на подареното на същия православен храм кандило;
  5. За изпълнител на завещанието е посочен адвокат Йордан Попов.

 

Завещанието е било изслушано и прието безрезервно от наследниците му.

 

Осъществяването на проекта за дарителите на Сливен е благодарение на съдействието на редица културни институции, сред които народно читалище „Зора“ и видни общественици.

Рубриката „Дарителството в града на 100-те войводи – в миналото и настоящето“ е част от проекта „Дарителството в Сливенския край – Заедно по Пътеките към Доброто“ на ОДФ – Сливен. Подкрепата за Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“ е осигурена по програма „Развитие на дарителството на местно ниво“ от Сдружение „Платформа АГОРА” и Фондация „Америка за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ОДФ – Сливен и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Начална снимка: в. "Правда"

Снимка 2: ОДФ-Сливен-гимназията

Снимка 3: Обновената вече църква в село Ковачите, построена през 1872 г., след дарение на общественици и политически фигури от местно и национално ниво