Любопитно

Тъмна материя и тъмна енергия

12.jpg

Учениците от 7а клас от ОУ "Димитър Петров" - Дария Балджиева, Жаклин Димитрова и Даниел Константинов, с ръководител инж. Ваня Иванова участваха в национален конкурс „70 години Европейски център за ядрени изследвания – ЦЕРН“, „25 години България в ЦЕРН“. Условията на конкурса бяха да участват най-много трима съавтори в различни направления по предварително посочени теми и технически изисквания. Нашите ученици изготвиха видеоклип на тема: „Тъмна материя и тъмна енергия”. В него те включиха последните научни заключения на учените и любопитния факт, че черната материя е открита от българин, роден във Варна. Заслужено спечелиха трето място. В категорията не са присъдени първо и второ място.