Сливен

Средната продължителност на живота в област Сливен е с 1.8 г. по-ниска от тази за страната - 73.5 години

homeless-813618_960_720.jpg

Според данните на отдел Статистически изследвания - Сливен“,ТСБ-Югоизток, очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Сливен, изчислена за периода 2021 - 2023 г. е 71.7 години, като спрямо предходния период (2020 – 2022 г.) тя е нараснала с 0.9 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.8 години по-ниска от средната за страната - 73.5 години.

Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете в област Сливен е 68.0 години, докато при жените е със 7.7 години по-висока - 75.7. При мъжете равнището на показателя за област Сливен е по-ниско с 1.9 години от средното за страната, а при жените съответно с 1.5 години.

В периода между 2015 и 2023 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Сливен е намаляла с 1.2 години. При мъжете тя се е понижила с 1.6, a при жените - с 0.7 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периодите 2016 - 2018 - 7.8 години, а най-малка през периода 2019 - 2021 - 6.5 години в полза на жените .

Снимка: Pixabay