Сливен

Решение за промяна в състава на Регионалната дегустационна комисия

Сливен

Управителният съвет на “Югоизточна Тракийска” Регионална лозаро-винарска камара на основание чл.11 от Правилника за устройството и дейността на дегустационните комисии (ДВ 94/22.10.2004) реши:

Обявява процедура по набиране на кандидати за промяна на състава на Регионалната дегустационна комисия. Документи от кандидатите ще се приемат всеки работен ден от 9 – 17 часа в местоседалището на РЛВК гр. Сливен, Старозагорско шосе, Адм. сграда на “Пазар за плодове зеленчуци и цветя” АД.

Краен срок за подаване на документите – един месец от датата на публикуване на настоящето решение.

За контакти и допълнителна информация тел. 044 62 53 28, моб. тел. 0898 55 77 02 Галя Георгиева