Любопитно

Притча за двете жени

lesson17-med.jpg

 Две самотни майки, живеещи в една и съща стая, по едно и също време родили момченца. През нощта едната от майките случайно се обърнала в леглото си и задушила сина си. Когато се събудила рано на следващата сутрин и видяла детето си студено и неподвижно, обезумялата от скръб жена взела спящото бебе на съквартирантката си, а мъртвото дете сложила до нея. Малко по-късно се събудила и другата жена, видяла мъртвото дете и започнала да стене от мъка. Но след като огледала по-добре детето, тя бързо осъзнала, че то не е нейното. В другия край на стаята можела да види съквартирантката си да стиска здраво в обятията си нейното бебенце.

   Сега и двете жени стояха пред царя, спорейки за живото бебе.
- Това дете е мое! - викаше една.
- Не, мъртвото дете беше твое, - отговаряше другата.

   Как ли царят щеше да определи коя е истинската майка? Соломон прекъсна спора им и каза на един от гардовете си да вземе меч и да раздели живото дете на две. Отначало слугата си помисли, че царят се шегува, но Соломон се разгневи на колебливостта му. Той бавно вдигна острия си, блестящ на слънцето меч и тръгна към жената, стискаща в обятията си бебето.

   Изведнъж истинската майка се хвърли в краката на царя и започна да го моли:
- Позволи й да задържи детето, но не го погубвай!
  Но другата жена каза:
- Нека да не е нито на моята, нито на нейната, разделете детето на две.

   Сега вече Соломон знаеше без съмнение коя е истинската майка.

3 Царе 3:16-28