Култура

Представят каталога "Живопис - избрано" в Художествена галерия "Димитър Добрович"-Сливен

....................................

Официалното представяне на каталога „Живопис - избрано“ ще се състои на 21 февруари от 11 часа в „Узунова къща“. Това е първото издание, посветено на богатата живописна колекция на Художествена галерия „Димитър Добрович“ - Сливен. В него са включени над 200 произведения, създадени в периода средата на XIX век - 2013 г. Направения подбор от автори и творби умело илюстрира развитието на българското изкуство в споменатия отрязък от време, маркирайки основните тенденции и водещи фигури в различните негови периоди, както и богатството на колекцията, която притежава Художествена галерия „Димитър Добрович“ - Сливен.