Общество

Покана за публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Котел за 2022 година

DSC_0150t-1024x553.jpg

Кметът на Котел Коста Каранашев кани жителите на общината, представители на бизнеса, граждански сдружения, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и цялата общественост на 28.03.2022 г., от 10,00 часа в голямата заседателна зала на община Котел на публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2022 г. Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност. стая №16 в сградата на общинската администрация и на електронната страница на Общината www.kotel.bg, в секция „Бюджет и финанси“. Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да сеизпращат на електронната поща на общината www.kmet@kotel.bg, както и в деловодството на общината.