Общество

ОУ „Кап. Петър Пармаков“ в с. Градец открива STEM център „Първото ученическо онлайн радио“ на територията на община Котел

STEM център.jpg

На Благовещение – 25 март /петък/, ОУ „Кап. Петър Пармаков“ в с. Градец открива в 13 часа STEM център „Първото ученическо онлайн радио“ на територията на община Котел.

Иновативният център от ново поколение в общината е с фокус върху  дигиталните технологии и по-точно радиопредаванията и излъчването на репортажни материали в онлайн пространството. Той е изграден по национална програма “Изграждане на училищна STEM среда” на МОН и има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху образоването на малките ученици в сферата на техническите дейности като ги мотивира да изучават новите технологии в модерна образователна среда.

STEM е учебен план, базиран на идеята да се предостави образование в четири специфични области - наука (Science) технологии (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Mathematics) - чрез приложни и интердисциплинарни методи.

Целта на STEM обучението е да интегрира тези области в обща учебна програма с реални приложения извън класната стая, а не както досега да създава четири отделни, абстрактни учебни предмета. Това позволява на децата да разберат връзката между изучаваните дисциплини и да не се чудят “Това, което учим, ще ни потрябва ли някога?”.

Основните принципи на STEM обучението са, че децата са насърчавани да споделят идеите си, да участват в групови проекти и да прилагат вече наученото. Част от метода “обучение чрез правене” и “учене чрез забавление”, тези принципи (съобразени със съответната възраст) гарантират не просто заучаване на дефиниции, формули и понятия, а истинско усвояване на нови знания и умения.