Сливен

Одобрен е проект на регионалната програма за заетост на област Сливен

komisia-zaetost1206.jpg

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Сливен проведе днес свое заседание. То бе свикано от областния управител Чавдар Божурски, който е председател на комисията. Поводът беше одобряването на проект на регионална програма за заетост на област Сливен за 2024 година.

По време на предишното заседание на 28 май бе приета методика за оценка на проектните предложения, както и комисия за разработване на програмата и разпределение на финансовия ресурс. За включване в регионална програма на област Сливен постъпиха 5 предложения - на четирите общини от областта и на Областна администрация Сливен.

Предвижда се създаването на 139 нови работни места – 64 на пълно работно време и 75 на непълно (6 часа). Те ще се разкрият за период от 3 до 5 месеца и са предимно за работници по поддръжка и общи работници в малките населени места. Финансирането от държавния бюджет ще е в рамките на предвидените за регионалната програма 514 674 лева. Очаква се одобрение от Министерството на труда и социалната политика.

Комисията обсъди насоки за избягване на дублирането на дейностите по програмата с тези на общините. Прието бе след нейното приключване да се изготви отчет и анализ на свършеното.

Директорът на „Бюро по труда” – Сливен, Венелин Великов, който е и секретар на комисията, запозна присъстващите с промените в проект „Младежка заетост +” и възможностите за безплатни обучения и други мерки за насърчаване на заетостта.