Общество

Община Нова Загора сключи ново допълнително споразумение по проект BG05SFPR002-2.001-0058-C01 „Грижа в дома - община Нова Загора”

11.jpg

Община Нова Загора сключи второ допълнително споразумение по проект BG05SFPR002-2.001-0058-C01 „Грижа в дома - община Нова Загора”, с което дейностите по проекта се удължават с още три месеца, а продължителността му вече е 20 месеца.

Социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда ще продължат де се предоставят  на потребителите до 6 август 2024 година.
Общата стойност на проекта вече е 1 330 521,54 лева, като той се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
От стартирането на дейностите до настоящия момент от услугите по проекта са се възползвали 234 потребители от град Нова Загора и селата от общината.