Общество

Обществено обсъждане в Нова Загора на Концепция за интегрирани териториални инвестиции с водещ партньор Община Бургас

efp (1).png

На 16.04.2024 г. (вторник) от 15:00 ч. в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора, пл. „Свобода“ 4 ще се проведе обществено обсъждане на Бургаската Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0125  “Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ , в която партньор е и Община Нова Загора.
Концепцията за интегрирани териториални инвестиции “Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ представлява комбинация от 24 проектни идеи, разработени и представени от 18 общини в партньорство с различни заинтересовани страни – университети, НПО, училища, търговски компании и публични институции, както и Министерството на здравеопазването. Общините партньори се намират на териториите на 4 области -  Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен.
Целите на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0125  “Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ , с водещ партньор Община Бургас са насочени към подобряване на здравната, културната, социалната и спортна инфраструктура и достъпа до услуги, като основен фактор за определяне качеството на живот в региона, включително подобряване на количеството и качеството на предлаганите услуги, подобряване на образователното равнище и връзката на образованието и квалификацията с пазара на труда. Дейностите й са насочени към:

  • Укрепване капацитета и възможностите за комплексна медицинска грижа в педиатрични отделения/клиники на съществуващи ОБЩИНСКИ МБАЛ в общините на ЮИР чрез СМР и/или оборудване;
  • Създаване на CALL CENTER (Кол център) за детско здраве и телемедицина към Детската болница в Бургас, който ще действа на територията на ЮИР;
  • Създаване на обща електронна платформа за обмен на здравна информация между здравните заведения вкл. пълноценно здравно досие за всяко дете;
  • Разработване на пакет от мерки за подкрепа на работещите в здравеопазването – възможности за професионално развитие, продължаващо обучение – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас;
  • Въвеждане на дуално обучение за нуждите на лечебните заведения и др.;
  • За Община Нова Загора се предвижда осигуряване на подкрепа на извънболничната помощ на 32 здравни кабинета в 16 училища и 16 детски градини на територията на общината.

Линк към презентация на КИТИ  BG16FFPR003-2.001-0125  “Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“:
https://docs.google.com/presentation/d/117VkxCZ0mKlDkAsHWswILpCxpwbNHHbkaJcWfr7nwek/edit?usp=sharing  
Препоръки и възражения по КИТИ „Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0125  “Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“, могат да бъдат направени чрез онлайн
анкета
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAGWE96hpvOqs4j_s31nI-nljAmch-Z5kwTBjp03glGRV7NA/viewform?usp=sf_link , както и на електронната поща на ОИЦ-Бургас / Звено за публични консултации към РСР на ЮИР не по-късно от 20.04.2024 г.: oic.burgas@gmail.com.

За повече информация и възникнали въпроси:

  • Телефон за контакт: 0457/ 5 70 35 - отдел „Европейски фондове и програми”
  • Адрес: Община Нова Загора, ул. „24-ти май” № 1, ет. 4,  стая № 405