Общество

На 25 януари почитаме Свети Григорий Богослов

....................................

Православната църква почита на 25 януари паметта на Св. Григорий Богослов, Назианзин, архиепископ Константинополски.

На този ден празнуват всички, които носят имената Григор, Гриша, Григорена. Името означава "който бди" или "григорос" - бърз.

Св. Григорий Богослов: За любовта към бедните

Но ако според учението на св. ап. Павел и на самия Христос, първата и най-важна заповед е да се почита любовта като изпълнение на закона и пророците (вж. Мат. 22:37-40; 1 Кор. 13:13), то основна нейна част трябва да бъде, както намирам аз, любовта към бедните, жалостта и състрадателността към тези, които са от един род с нас. Защото нито едно наше служение не е така угодно на Бога, както милосърдието, защото то винаги е близо до Бога, пред Когото винаги вървят милостта и истината (вж. Пс. 88:15) и на Когото трябва да принасяме в дар милост (вж. Иак. 2:13). Той за нищо не награждава така със Своето човеколюбие, както за човеколюбието. И така съобразно заповедта, която повелява да се радваме с ония, които се радват, и да плачем с ония, които плачат (вж. Рим. 12:15), ние трябва да отворим утробата на нашето милосърдие за всички бедни и страдащи по различни причини.

„Църковен вестник", бр. 2/2002 г.