Свят

ЕП: Необходими са действия за справяне с опашките от камиони по границите на ЕС

20220706_120606_1--900.jpg
  • Дългите опашки причиняват проблеми за водачите, околната среда и единния пазар на ЕС
  • Преминаването на граничните контролно-пропускателни пунктове за товарен транспорт трябва да бъде гладко и ефикасно
  • Необходимо е пълноправно членство в Шенген на Румъния и България през 2024 г.

Дългите опашки за тежкотоварния трафик на границите трябва да бъдат решени чрез предоставяне на пълноправно членство в Шенген на Румъния и България и приемане на специално законодателство.

В предложение за резолюция, прието с вдигане на ръка, Европейският парламент призовава за действия на ЕС за справяне с дългите срокове за чакане на тежкотоварните превозни средства по границите на ЕС и призовава Съвета на ЕС бързо да вземе решение относно пълноправното членство в Шенген на Румъния и България, съобщиха от пресслужбата ни в Европейския парламент.

Евродепутатите посочват, че поради различни фактори, включително недостатъчен технически капацитет, недостиг на персонал и продължителни проверки на товарите, стотици товарни превозни средства се задържат всеки ден по вътрешните граници на ЕС, включително границите между държавите членки на ЕС от Шенген и държави извън Шенгенското пространство, където превозните средства са изправени пред изключително дълги периоди на изчакване и закъснения. Гладкото и ефикасно преминаването на границите на тежкотоварните превозни средства трябва да се гарантира с конкретни мерки, казват евродепутатите, които отбелязват, че дългите опашки от товарни превозни средства по външните граници на ЕС със страните от Западните Балкани са особено тревожни.

Румъния и България трябва да станат пълноправни членове на Шенген през 2024 г., заявиха евродепутатите

Това натрупване на тежкотоварни превозни средства по границите може да се отрази неблагоприятно на здравето и условията на труд на водачите, пътната безопасност и дейността на предприятията за превоз на товари, както и да окаже отрицателно въздействие върху конкуренцията и функционирането на единния пазар на ЕС, твърдят евродепутатите. Те също така отбелязват въздействието върху здравето на европейските граждани чрез замърсяването на въздуха, водата и шумовото замърсяване.

Членовете на ЕП отбелязват, че на 30 декември 2023 г. Съветът реши да премахне контрола по въздушните и морските граници между Шенгенското пространство и Румъния и България. Решението обаче не отговаря на най-големия и най-неотложен проблем, а именно преминаването на сухопътните граници, където продължават да се извършват проверки. Ето защо евродепутатите отново заявяват подкрепата си за пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген по отношение на България и Румъния. По-конкретно, Съветът следва да приеме възможно най-бързо и не по-късно от средата на 2024 г. решение относно пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген в Румъния и България, твърдят евродепутатите.

За да се справят с проблемите на границите, членовете на ЕП биха искали да видят обвързващи законодателни мерки за създаване на стандарт за целия ЕС от средно една минута за обработка на тежкотоварни превозни средства на граничните контролно-пропускателни пунктове в рамките на ЕС; законодателство, което да позволи на водачите на камиони да използват по-малки гранични пунктове, когато основните артерии са затворени за поддръжка на пътищата, за да се избегне зависимостта на водачите от произволни действия от страна на отделните държави; както и по-нататъшни усилия от страна на държавите от ЕС за засилване на трансграничното сътрудничество в борбата с кражбите на товарни превозни средства.

Снимка: Интернет