Култура

Документална изложба с материали от архива на Цончо Родев ще съпътства представянето на новото издание на "Тътени"

viber_image_2023-07-10_19-28-47-095.jpg

Представянето на първата книга от трилогията на Цончо Родев за Сливен - "Тътени", чието преиздаване инициира Община Сливен, ще започне в 18.00 часа в зала Сливен на 21 септември 2023 година. Библиотека „Зора” подготви,  съпътстваща събитието документална изложба, която включва материали от личния архив на Цончо Родев, свързан с подготовката на сливенската трилогия. Библиотеката получи този архив като дар от съпругата на писателя Надежда Родева на 24 октомври 2014 година.

Дарителският жест бе адресиран точно към Библиотека „Зора” , защото това е мястото, където  Родев получава не само добри условия за работа, достъп до ценни източници на информация, но и пълната подкрепа и съпричастност от страна на целия тогавашен библиотечен колектив.

В своето творчество Родев строго се придържа към документалните източници, поради което архивът му е плод на дългогодишен и огромен по обем проучвателски труд – исторически съчинения, мемоари, ръкописи, автентични разкази на хора, лични впечатления от местности и селища. Поддържал е богата кореспонденция с архиви, библиотеки, музейни специалисти, историци и общественици. За щастие е имал пълната подкрепа на местната власт в Сливен в онези години. В богатия архив на писателя особен интерес представляват: картотеката на турските думи, употребявани в бита на хората по онова време; три подробни карти - на Сливенския регион, на Сливенския Балкан и на град Сливен със старите названия на обектите, както и множество писма, свидетелстващи за пътя, изминат от автора, докато стане реалност сливенската трилогия и попадне в ръцете на читателя. Ще могат да се видят и снимки от личния албум на писателя.

Този дар заема своето достойно място в богатия фонд на Библиотека „Зора”, достъпен е за ползване от днешните и следващи поколения изследователи на  Цончо Родев, създателя на единствената историческата трилогия, посветена на нашия град, писателят, за когото Сливен се превръща в творческа съдба.