Сливен

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през април 2024 година

viber_image_2023-07-11_09-49-02-580.jpg

Според отдел Статистически изследвания - Сливен“ ТСБ - Югоизток, през април 2024 г. в област Сливен са функционирали 53 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 803 стаи и 1 686 легла в тях. В сравнение с април 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 8.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през април 2024 г. е 7 260, или със 7.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 4 866 нощувки, а чуждите - 2 394.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2024 г. намалява с 2.0% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 3 885 души. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през април 2024 г., са 3 368 и са реализирали средно по 1.4 нощувки. Чуждите граждани са 517 и са реализирали средно по 4.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2024 г. е 14.7% и е намаляла с 2.5 процентни пункта в сравнение с април 2023 година.

Съгласно указания на Евростат бежанците от Украйна не са включени в изследването.

Приходите от нощувки през април 2024 г. достигат 541.1 хил. лв., като 299.5 хил. лв. са от български граждани, а 241.6 хил. лв. - от чужди граждани.

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване“ (http://www.nsi.bg/node/1971/).