Сливен

Д-р Събина Петканска: Трябва да се прекрати порочната практика „ лекари бедняци и лекари милионери с депозити“

Снимки: Архив на д-р Събина Петканска

Интервю с д-р Събина Петканска- потомствен социалист от семейство на лекари. Във връзка с проекта „Визия за България“, предложен от БСП, потърсихме от д-р Петканска отговори, касаещи раздел 4 от проекта, а именно „Здравеопазване“.

Преди да продължим, нека накратко припомним кой стои зад името Събина Петканска:

Събина Петканска е родена в град Сливен в семейство на лекар и медицинска сестра.Тя е второ поколение лекар-хирург. Баща и е познатият в Сливенската лекарска гилдия и общественост хирург д-р Васил Петкански. През 1995 година Събина Петканска завършва с отличие Езиковата гимназия в града под Сините камъни. През 2001г. завършва хуманна медицина в ТУ-Стара Загора. 2007-та година защитава успешно специалност по Обща и коремна хирургия в ИСУЛ ”Царица Йоанна”-София, под ръководството на акад. Дамен Дамянов. А през 2010-та година защитава и специалност „Здравен мениджмънт“. Д-р Петканска не спира дотук. През 2012-та година, след неуморен труд, се сдобива с още една специалност по детска хирургия в УМБАЛСМ ”Н. И. Пирогов”-София под ръководството на проф. Огнян Бранков. От месец октомври 2001 г. до сега е работила като хирург в:

-2001 г.-2006 г. в Хирургично отделение на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински“-Сливен;

-2006 г.-2019 г.- съответно в ДКЦ 1-Сливен и СХБАЛ”Амброаз Паре”-Сливен.

Д-р Събина Петканска е член на БЛС,Българско хирургично дружество, Дружеството на детските хирурзи в България. Тя е потомствен член на БСП в Р. България, а реално членството и в партията датира от 1995 г., когато е едва 19-годишна. Бивш общински съветник от квотата на БСП, кандидат за депутат по време на последните парламентарни избори, на които социалистката се представи повече от достойно, защитавайки веруюто на партийната си принадлежност и семейните и български ценности. Към момента Д-р Петканска е член на Общински съвет на БСП-Сливен. Семейна,с две деца.

От позицията си на професионалист, лекар хирург тя заявява, че силното политическо противопоставяне в последните почти 30 години трябва да се замени с конкуренция на добри идеи и визии за развитие на България , идеи които политическите партии трябва да представят на гражданите и обществото да се обедини около тях . Идеи и програми, които трябва да обхванат всички основни системи в България, защото в една държава всички системи са свързани. В следващите редове ще се опитаме да се поберем в едно интервю с д-р Петканска на тема „Здравеопазване“.

-Д-р Петканска , запозната ли сте и какво е отношението ви към предложената и приета, на Конгреса на БСП, „Визия за България“ в частта за здравеопазването?

- Като активен член на БСП в Сливенската Общинска организация , член на Пленума на социалистите в града и лекар, отлично съм запозната с проекта „Визия за България“ и по –конкретно с раздела, касаещ здравеопазването в страната. Аз не съм участвала в нейното изготвяне, но ще се постарая да отговоря на въпросите ви като практикуващ лекар и редови член на БСП. Поради тази причина отговорите на вашите въпроси ще бъдат в голяма степен мое лично виждане и становище на лекар и гражданин със социални разбирания за мястото на здравеопазването в структурата на нашето общество.

-Какви са основните причини, според вас ,които да налагат приемането на стратегия за развитие на здравето, която е коренно различна от досегашния път на преструктуриране на здравеопазването в България ,по който път вървим от правителството на Иван Костов?

-С годините се убедих ,че всички граждани на България се сблъскват по една или друга причина със слабости в системата на здравеопазване . Слабости, които засягат най- вече обикновеният средностатистически гражданин, но които се отразяват негативно и на голяма част от лекарите. Сегашната система облагодетелства само малък кръг лица, свързани с доставките в здравеопазването и някаква част от хора, участващи в управлението на ресурсите в сектора . Ясно видима е нуждата от промяна в системата, смяна на модела на здравеопазване, за да бъде предложена по -добра услуга на гражданите , да бъдат създадени по- добри условия за работа на лекарите и подобрен техния обществен статут. И не на последно място целта е да се предотврати бягството на лекари и медицински персонал от България ,защото ако не се прекъсне тази тенденция , до няколко години в България няма да останат нито лекари, нито медицински сестри.

Изградената здравна система е резултат на прилагане на смесица от принципи и модели, които не само че не са синергични, но и взаимно си противоречат, както визира Проектът на БСП. Това определено поражда вътрешни противоречия в системата, несигурност в елементите на системата, неустойчивост на управленските отношения и непрекъснати промени.

Пазарно-търговските принципи и отношения вземат връх над обществено приетата целева функция. Общественият интерес и обществената функция стават все по- подчинени на частния интерес на доставчиците на здравни услуги.

При възприетия модел тенденцията е определено по посока на пълната комерсиализация на здравеопазването с всички негативни последствия за принципите на равенство и солидарност. Финансовият резултат постепенно става водещ критерий. Медицинската технология, организацията на здравната помощ, организацията на процесите по диагностика и лечение и пр. ще излизат извън правомощията и функционалната компетентност на държавата.

Основна цел на предлаганата концепция в здравеопазването е да се върне държавата в управлението, регулацията и контрола на здравеопазването в Република България и да се гарантира на всеки достъп до здравеопазване.

- Д-р Петканска, предвид предложенията в проекта на БСП, връщайки държавата в здравеопазването, ще се върнат ли поликлиниките?

- Виждането на БСП по този въпрос е изграждане на Национална здравна система на регионален принцип.Вертикална и хоризонтална интеграция– във всеки регион лечебните заведения се обединяват в единна структура от холдингов тип. В регионалната здравна структура се включват регионалните областни спешни медицински центрове, областни центрове за извънболнична медицинска помощ, които могат да се нарекат и поликлиники , областни болнични лечебни заведения (за активно и специализирано лечение), областните центрове за интегрирани здравно-социални услуги и едно медицинско учебно заведение, както и техните поделения. Администрирането се извършва на ниво регион.

Основната цел на тази стратегия е във всеки един регион на България да има пълния набор от медицински услуги, които да са пряко свързани помежду си . А не, както към момента - спешната медицинска помощ е откъсната и отделена от болничните медицински заведения. Последното, в момента, е основният проблем за недоволство на гражданите и често повтарящи се случаи на изнервени пациенти, потърсили помощ в спешните центрове, за да се нахвърлят върху работещите в същите, защото не получават очакваните медицински услуги . Проблем, който до сега в обществото не се разглеждаше задълбочено.

Идеята е да има пълна технологична връзка за осъществяването на медицинските услуги , между спешната помощ , центровете за извън болнична помощ / поликлиниките / , болниците , следболничното лечение и административното ръководство от държавата на тази структура. Тази структурна промяна, заедно със здравната карта на всеки гражданин, визира всеки да може да получи нужната му медицинска помощ до 30 минути, като най- отдалечената медицинска услуга да е на 50 км.. Именно това ще доведе до идеята пациентът да бъде в центъра на системата и всеки един гражданин на България да получава нужната и адекватна медицинска помощ.

- Много се обсъжда безплатното здравеопазване, но когато говорим за него, това гарантира ли ни качествено?

- В стратегията на БСП, в частта за здравеопазването ,няма за цел в България да има безплатно здравеопазване. Виждането ни е НЗОК да се запази , да не се демонополизира, с което здравеопазването още повече да се превърне в стока и пазарна услуга. Със запазването на Здравноосигурителната каса трябва да се работи за премахване на сегашната практика в здравеопазването да има търговски елементи, а по-скоро то да се превърне преди всичко в социална услуга. Предимно да се работи в посока за увеличаване на кръга на здравноосигурените лица. Например, пред всеки работещ на трудов, граждански договор или самоосигуряващ се да стои като първо задължение здравното му осигуряване към НЗОК. Така че, като имаме предвид това, можем да кажем, че здравеопазването не е безплатно, а солидарно. Разликата е огромна.

Целта е здравноосигурените лица да имат достъп 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, от пълните здравни услуги / бърза помощ или спешни центрове /, извънболнична помощ , болнична помощ, долекуване в извън болнични условия при нужда , без да се налага да правят каквито и да е доплащания за каквото и да е . А здравно неосигурените да имат минималните здравни услуги, гарантиращи живота и здравето им.

-Как ще се гарантира обективност при акредитация на лечебните заведения?

-Отговорът на този въпрос е в няколко момента от нашата стратегия . Първият е в това, да се премахне търговския статут на всички държавни заведения, които ползват обществен ресурс от НЗОК и да се замени със статут, отговарящ на социалния характер на здравеопазването . Второ-заплащане от НЗОК на всички дейности ,но само на здравните заведения, които не са търговски дружества .Трето- изграждането на пълния комплект от нужните здравни услуги на териториален принцип в зависимост от броя на населението в даден регион - спешни центрове, начална извън болнична помощ / поликлиниките / , болнична помощ , след болнична помощ , съпътстващи дейности така ,че всеки български гражданин, при нужда, да може да получи здравна помощ в рамките на 30 минути. Четвърто- държавно определяне на цената на здравните услуги за болничните заведения , приемането на Наредба за възнагражденията в здравните заведения, чрез която да се заплаща достойно за труда на лекарите и медицинския персонал и да се мотивира тяхното развитие и оставане в България. Пето- единно ръководство на всички здравни заведения по региони . С всички тези мерки ролята , мястото и отговорността на НЗОК и държавата в материалната и кадровата обезпеченост на здравните заведения ще се увеличи многократно. Това означава, че мястото и отговорността на държавата в приоритета и към здравето на гражданите ще се върне и това ще е гаранция за нивото на лечебните завения и високия стандарт на медицинската услуга ,която предлагат .

- На какъв принцип ще се остойностява труда на здравните работници в държавния сектор?

-Идеята на БСП е българските лекари и медицински сестри да останат да работят и да се развиват в България . За тази цел принципите и нивото на възнаграждения би трябвало да отговарят на високоотговорните и хуманни задължения ,които изпълнява всеки лекар и медицинско лице и в съответствие с доходите в другите страни от ЕС . Това означава доходи, на база на приемане на Наредба за формиране на заплатите в лечебните заведения,които ползват обществен ресурс .По този начин ще се прекрати досегашната порочна практика, при която 99 % от лекарите да получават доходи под 1000 лева, а малка част от лекарите- мениджъри, най- вече в държавни и частни болници, да имат депозити в милиони. Това е порочна практика, която демотивира всички участници в здравната ни система.

-В точката „Изграждане на Национална здравна система на регионален принцип“ се говори в проекта на социалистите за вертикална и хоризонтална интеграция в единна структура от холдинголов принцип. Може ли да го обясните кратко, така че всеки обикновен гражданин да го разбере?

- На този въпрос отговорих не пряко, отговаряйки на предните въпроси . Идеята е да се създаде структура на здравната услуга, в която центърът е гражданина и той да може в рамките на 30 минути да получи нужната му медицинска грижа . За тази цел всички здравни заведения в един регион, които ползват обществен ресурс от НЗОК и не са търговски дружества, се ръководят от един център в региона, който да следи качеството на услугите в същия.

- В проекта се визират и „респектиращи етични правила в Националната здравна система“. А досега как беше?

-И към момента имаме етични правила и Хипократова клетва ,която полага всеки лекар, а за спазването им следи най- вече БЛС. Поставянето на здравеопазването на подчинение на търговския интерес, нарушената връзка между личните лекари и болниците, спешните центрове и болниците, липсата на цялостен поглед върху здравето на пациентите и концентрацията само върху определено заболяване, за да се получат средства от дадената клинична пътека, доведоха до занижаването на етичните правила в лекарското съсловие . От друга страна пациентите ,след като не получават добра и пълна медицинска услуга, виждат вината за това само в лекарите и зачестиха неимоверно много случаите на съдебни дела срещу колеги. Това нанася друг непоправим удар върху нивото на медицинската услуга – в лекарите започва да се появява страх да поемат лечението на пациенти с рискови заболявания.

Лично мое мнение е, че чрез въвеждане на строги етични правила за лекарската професия,за които трябва да следят и държавните структури в областта на здравето,ще се прекрати порочната практика лекари да бъдат съдени за лоши резултати от дейността им. За изхода от лечението, на което и да е заболяване,отговорността винаги е на екип от лекари от различни специалности, като се започне от профилактики, диагностики, медикаменти, техническо оборудване, организация и т.н..

Цялостната стратегия за промяна структурата и организацията на медицинските услуги, които предлага БСП , ще доведе до това ,че естествено добрите лекари и специалисти ще станат доминиращи , а не добрите търговци. Последиците са, че естествено ще се наложат и по-добри стандарти в лекарската гилдия.

-Какво предлагате , за да се осигури пълна прозрачност на разходите в здравеопазването, знаейки публичната тайна за корупционни практики в системата?

- Във визията за развитие на здравеопазването е предвидено това да се случи, а именно чрез запазването на една НЗОК , чрез заплащането на болниците и всички болнични заведения на цени, определени от държавата , чрез изграждане на система за пълна прозрачност 24 часа в денонощието, за цените за покупка и продажба на едро и на дребно на всички лекарствени продукти и медицински изделия / за публичен ресурс не може да има търговски тайни / , ръководството и контрола на здравните заведения в един регион от единен център , внедряването на ЗОК за всеки гражданин на България и здравни досиета за всеки, с което ще се прекратят практиките здрави хора да се лекуват или да се лекуват само по документи , приемането на единна наредба за доходите на всички работещите в здравните заведения, които да получават достойно доходи на база на обема от работа , качеството и резултати , с което ще се прекрати практиката ,да има лекари бедняци и лекари милионери с депозити“ . Тази нова структура и подход в здравеопазването ще доведе до рязко намаляване на корупцията в сектора и най вече до прекратяване на голямата корупция на по- високите нива, която най- много унищожава качеството на здравната услуга в България и руши реномето на българския лекар и медицински работник.

-Как предлагате да се контролират сделките с публичен ресурс в здравеопазването?

- Когато има държавно определени цени на здравните услуги за всички здравни заведения , когато има информация, прозрачна и достъпна за всички, за цените на лекарства и медицински консумативи , когато има прозрачност и правила за доходите на лекарите, когато здравните осигуровки на работещите, пенсионерите и учащите са ясни, когато има яснота за минималните медицински услуги за неосигурените здравно, когато има регионални центрове които ще ръководят и контролират здравните заведения, една НЗОК , министерство на здравеопазването – публичният ресурс ще се харчи прозрачно .

-Може ли да коментирате, всъщност НЗК е предстояща реалност или все още недостижима цел в страната ни?

- НЗК и здравните досиета са предстояща реалност, с въвеждането на които се закъсня извънредно много и неоправдано . Те са нужни, както на всеки гражданин, за да знае своя здравен статут и да планува грижите за собственото си здраве , така и за системата на здравеопазването, за да може във всеки един момент при нужда от здравна помощ, на който и да е гражданин , всеки лекар да знае неговото здравно състояние , от какво е боледувал , как е бил лекуван и т.н., за да му се предложи възможно най-добро лечение и медицинска грижа.

30.01.2019г.

Александра Иванова