България

Честит празник, студенти!

9f38a2f14640154fa140d93a02adbae2.jpeg

Честит празник, студенти!

Българските студенти означават през днешния ден своя празник. През 1897 година министърът на просвещението проф. Иван Шишманов слага въпроса, обвързван с това първото Висше учебно заведение в България да има " по-особен, собствен празник ". На съвещанието си от 2 ноември 1902 година Академичният съвет на Висшето учебно заведение дефинира деня на просветителя Св. Климент Охридски - 25 ноември (8 декември по нов стил), за собствен празник.

За първи път студентите го означават през 1903 година в салона на читалище " Славянска сказка ", в София. През 1905 година в Правилника на Висшето учебно заведение, което тогава към този момент се назовава Софийски университет " Св. Климент Охридски ", за първи път е записан текстът, че 25 ноември е патронен празник на университета.
обвързвани новини2274на 09.10.20215786на 08.12.2017
От 1916 година, вследствие на формалното въвеждане на Григорианския календар в България, годишният празник на университета се измества с 13 дни напред и стартира да се празнува на 8 декември. Така с годините най-старото и влиятелно висше учебно заведение в България - Софийският университет " Св. Климент Охридски ", основава и утвърждава 8 декември като символна дата на университетската тържественост.

Празнуването на 8 декември е анулирано след 1944 година и е сменено с датата 17 ноември, когато е Международният ден на студентската взаимност. През 1962 година празникът на висшето учебно заведение на 8 декември още веднъж е възобновен. След 1968 година, когато Българската православна черква връща остарелия жанр на Юлианския календар, денят на Св. Климент Охридски още веднъж става 25 ноември. Академичният съвет на Софийския университет взема решение да отдели патронния празник на висшето учебно заведение от общия на 8 декември и дефинира за собствен формален празник 25 ноември. Това е денят на патрона на университета - Св. Климент, който е архиепископ Охридски.

През годините 8 декември остава световна дата и не престава да сплотява българските студенти с извънредно известния им празник. Официално 8 декември е обявен за неучебен ден и за празник на всички български студенти на съвещание на Съвета на ректорите от 28 октомври 1994 г./novini247.com