Свят

31 май - Световен ден без тютюнев дим

3105STOP-tutun.jpg

„Защитата на младите хора от намесата на тютюневата индустрия“ е мото на 2024 г.

Всяка година 31 май се отбелязва като Световен ден без тютюнев дим. Определен е от ООН и е приет официално през 1988 г. от Световната асамблея по здравеопазване.

Световната здравна организация съобщава за повече от 25 заболявания, които се дължат на тютюнопушенето – сърдечносъдови, белодробни, онкологични. Последиците от порочния навик всяка година водят до смъртта на около 8 милиона души по света.

Според изготвения от Европейската комисия „Здравен профил на България“, 18% от смъртните случаи в страната ни се дължат на тютюнопушене. Зависими от навика са 38,8% от пълнолетните българи, почти без разлика от пола, като всеки трети българин пуши всекидневно.

В България по данни на Национален център по обществено здраве и анализи от Национално представително проучване във възрастта 10 – 19 г. над 40,0% от учениците са запалили първата цигара на 14 – 15 г. Всеки шести е редовен пушач, като половината от тях употребяват над 6 цигари дневно. Признаци на тежка зависимост проявяват 20 % от момчетата и 27% от момичетата от групата на пушачите, предимно във възрастта 15 -19 г.

Всички данни за тютюнопушенето в България са с най-високо ниво в ЕС.

Тютюнопушенето е медико-социален проблем, една от основните причини за смъртност и инвалидност в света. Този сериозен рисков фактор за здравето е предотвратим и всяко усилие за неговото ограничаване е смислено и значимо.