Сливен

10 000 кубически метра керосин на НАТО ще се съхранява в Сливен

....................................

10 000 кубически метра керосин на НАТО ще се съхранява в Сливен. Това става ясно от обществена поръчка на Министерство на отбраната от 27 декември 2018 г. за проектиране и авторски надзор по проект 3PL31002 – Ремонт на резервоари за съхранение на горива по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Поръчката е с предмет „изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за извършване на ремонт на два резервоара за съхранение на гориво за реактивни двигатели (JET), всеки по 5 000 м3, с обща вместимост 10 000 м3, включително бързо и лесно обработване на ж.п. и автомобилни товари, надеждна защита от външни фактори, постоянен контрол на качественото и количественото състояние на съхраняваните горива, висока екологична защита на прилежащите райони, надеждна защита на населението и околната среда, минимален риск от аварии, възможност за дългосрочно съхранение на гориво”. Прогнозната ѝ стойност е за 730 000 лева без ДДС.

Самото задание за инвестицинно проектиране обаче е не за ремонт, а за изграждане на два надземни стоманени вертикални резервоара, всеки с вместимост 5 000 куб. метра и на свързаните с тях периферни съоръжения: буферен резервоар, дренажен резервоар, тръбопроводна мрежа, защита от разливи, СН сензори, вентилация, електрическо захранване, авариен генератор, външно осветление, ограждащи съоръжения, вътрешни пътища, пункт за управление и контрол, както и Ж.П. разтоварище, авторазтоварище, монтиране на нови наливно-изливни устройства и две нови помпени станции с капацитет 240 куб. м/час и др.

От заданието става ясно още, че новите хранилища за керосин ще са разположени на територията на Военно формирование 42700, което е предоставено за управление от Съвместното командване на силите на НАТО през 2011 година.

Поделението се намира в непосредствена близост до Сливен – зад KAT, и само на няколко километра от учебен полигон „Батмиш”, където непрекъснато се провеждат стрелби.

Според запознати, новите резервоари ще са с диаметър около 35 метра и височина 7 метра, подобни на огромните цистерни на „Петролна база – Сливен” на Държавни резерв, разположена в източната част на града.

По този повод в социалните мрежи зачестяват коментарите доколко удачно е избрано мястото на новата база за съхранение на толкова големи количества горива - милиони литри, и не съществува ли риск за населението.

Сливналии още живеят с драматичния спомен за взривовете край „Петолъчката” през 2012 година, за които все още няма произнесена присъда.

Източник: Actualno.com