Сливен

„Топлофикация – Сливен” започва сключване на индивидуални промоционални договори за сезон 2021/2022г.

„Топлофикация – Сливен” започва сключване на индивидуални промоционални договори за сезон 2021/2022г.

От 13.09.2021г., „Топлофикация – Сливен” ЕАД започва сключване на индивидуални промоционални договори за сезон 2021/2022г., съобщиха от ръководството на Дружеството.В зависимост от начина на разпределение на топлинната енергия в сградата предлагат следните видове договори:

Договор 1.1:

За клиенти, при които разпределението на топлинната енергия се извършва с електронни разпределители, ползват отстъпка от сумата за отопление в размер на 5%. За тези клиенти ще приложим предел на месечните сметки, формиран от инсталирания пълен обем на имота умножен по 1,25 лева с ДДС. В случай, че делът на топлинната енергия отдадена от сградната инсталация е 40% или повече, клиента заплаща разликата, съответстваща на имота над този процент.

Договор 1.2:

За клиенти, при които разпределението на топлинната енергия се извършва с индивидуален топломер, ползват отстъпка от сумата за отопление в размер на 5%. В случай, че делът на топлинната енергия отдадена от сградната инсталация е 40% или повече, клиента заплаща разликата, съответстваща на имота над този процент.

Договор 2:

За клиенти, при които разпределението на топлинната енергия, се извършва на база отопляем обем - месечният предел за отопление се формира като произведение от инсталирания пълен обем и пределна цена 1,25лв./куб.м. с ДДС. В случай, че делът на топлинната енергия отдадена от сградната инсталация е 40% или повече, клиента заплаща разликата, съответстваща на имота над този процент.

От „Топлофикация – Сливен” припомнят, че пределната стойност за битова гореща вода се запазва в размер на 9,00 лв./куб.м. с ДДС.

"Тези отстъпки са валидни за всички наши клиенти, които заплащат редовно месечните си сметки за потребена топлинна енергия в 30 дневен срок. Можете да сключите договор в Информационния център – бул.”Хаджи Димитър” №39 (срещу ДКЦ1), като спазвате необходимите санитарно-хигиенни изисквания.За Ваше улеснение предлагаме сключване на договор и чрез интернет. Предложените договори можете да намерите на следния електронен адрес: https://toplo.sliven.net/tyrgovska-politika След попълване и сканиране изпратете подписания договор на електронен адрес: tecsliven_site@abv.bg.Информация за сключения договор ще получите на Вашия електронен адрес.", обясни инж. Павлин Костов.