ОФЕРТА ПАРЛАМЕНТАРНИ И ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2021  г.

Във връзка с предстоящата предизборна кампания за избори за народни представители и провеждане на предизборна кампания за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г., съгласно чл.187 от Изборния кодекс, www.nabludatel.bg предоставя едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, както следва:

 

ИНФОРМАЦИОННО- РЕКЛАМЕН  ПАКЕТ I

 

Услугата включва публикуване на съобщения от пресцентъра на съответната партия, коалиция и инициативен комитет. Неограничен брой публикации ,изпратени от Възложителя:

– интервюта
– новини
–  предизборни срещи
–  посещения на лидери на партията /коалицията/в Сливенска област
– видеоклипове към събития / предварително качени в Youtube /
– листа на кандидати за народни представители
– представяне на кандидатите за народни представители

-представяне на кандидатите за президент и вицепрезидент

 

Пакетът включва и поставяне на рекламен банер с линк към конкретен сайт.

 

Цена на пакета: 1000 лв.

 

 

ИНФОРМАЦИОННО- РЕКЛАМЕН  ПАКЕТ II

 

 

Услугата включва публикуване на съобщения от пресцентъра на съответната партия, коалиция и инициативен комитет. Неограничен брой публикации ,изпратени от Възложителя:

– интервюта
– новини
–  предизборни срещи
–  посещения на лидери на партията /коалицията/в Сливенска област
– видеоклипове към събития / предварително качени в Youtube /
– листа на кандидати за народни представители
– представяне на кандидатите за президент и вицепрезидент

 

Пакетът включва и поставяне на рекламен банер с линк към конкретен сайт.

 

Рекламни журналистически материали от репортер на Nabludatel.bg-интервюта, съобщения през периода на кампанията.

Цена на пакета: 2000 лв.

 

 

ИНФОРМАЦИОННО- РЕКЛАМЕН  ПАКЕТ III

 

Услугата включва публикуване на съобщения от пресцентъра на съответната партия, коалиция и инициативен комитет. Неограничен брой публикации ,изпратени от Възложителя:

– интервюта
– новини

–  предизборни срещи
–  посещения на лидери на партията /коалицията/в Сливенска област
– видеоклипове към събития / предварително качени в Youtube /
– листа на кандидати за народни представители
– представяне на кандидатите за народни представители

-представяне на кандидатите за президент и вицепрезидент

 

 

Цена на пакета: 500 лв.

 

 

РЕКЛАМЕН ПАКЕТ IV

 

Банер на политическата партия  /коалицията/ или кандидати за президент и вицепрезидент с линк към конкретен сайт.

 

 

Цена на услугата: 500 лв.

 

ЕДНОКРАТНИ СЪОБЩЕНИЯ

Публикуване на еднократни съобщения от пресцентрове на партии /коалиции/, които нямат закупен информационно-рекламен пакет.

Цена: 50 лв.

 

Цените са крайни и върху тях не се начислява ДДС. Заплащат се по банков път предварително след издадена фактура.

Офертата е валидна от датата на сключването на договора до края на предизборната кампания (29 дни).

Договор може да се сключи и за по-кратък срок, но не по-малък от 15 дни.

Свържете се с нас, ако имате други предложения за рекламната кампания.

 

 

Александра Иванова, управител на

„НАБЛЮДАТЕЛ.БГ“ ЕООД

E-mail: nabludatel8800@mail.bg ; GSM: 0888/646867