От Бюрото по труда в Сливен отчитат спад на безработицата в три от четирите общини в областта

..................................................
24.11.2020 / 09:58

Регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Сливенска област в края на месец октомври са 8096. В сравнение с месец септември 2020 г. се наблюдава продължение на тенденцията на намаление на безработните - със 186 лица (2 %), но спрямо м.октомври 2019 г. те са с 805 души повече като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID 19. Равнището на регистрирана безработица е 10.4 % и в сравнение със септември 2020 г. стойността на показателя намалява с 0.2 п.п.

 

В общините Сливен, Нова Загора и Твърдица за пореден месец се отчита намаление на броя на регистрираните безработни лица спрямо предходния месец в резултат на възстановяване на икономическите дейности след края на извънредното положение – спадът общо за областта е с 2% в сравнение с м.август 2020 г. В абсолютен и относителен брой най-голямо е намалениет в община Твърдица – със 100 души (9%), следват община Сливен (с 57 души, 1%) и община Нова Загора (с 47 души, 5%). Само в община Котел има леко увеличение с 18 души спрямо предния месец.

 

През октомври 2020 г. безработните от наблюдаваните групи в неравностойно положение на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 6.3%, 511 лица; младежи до 29 г. - 14.5%, 1171 лица; продължително безработни - 32.5%, 2631 лица; лица без квалификация - 72.7%, 5886; лица с основно и по-ниско образование - 66.6%, 5392, лица с увреждания - 3.5%, 285.

 

 

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Сливенска област през месеца са се регистрирали нови 959 безработни лица, като 34 от тях (4%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

 

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор Преработваща промишленост (23%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (12%); Държавно управление (7%), Хотелиерство и ресторантьорство (7%). Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

 

През м.октомври 2020 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 466 души. От тях 67% (312 души) са устроени в реалната икономика.

 

Работа на субсидирани работни места са започнали 154 лица – от тях 34 по насърчителни мерки и 82 по програми за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на работа са устроени 38 лица - най-вече по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

 

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през октомври са 212. Най-голям дял свободни работни места са заявени преработващата промишленост (48%); държавно управление (17%); образование (14%); търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (7%); хотелиерство и ресторантьорство (3%).

 

Най-много работни места са обявени за позициите: монтажник – кабели, работник поддръжка, шивач, оператор – тъкачен стан, работник – ръчно изшиване, машинен оператор – шиене, продавач консултант, машинен оператор – плетене, огняр, личен асистент и др.

 

 

Свързани новини

..................................................
21.01.2021 / 16:28

Близо 40 процента от учителите и непедагогическия персонал, работещи в училищата в област Сливен, ще бъдат изследвани безплатно за COVID-19 с бързи антигенни тестове,...

Стария бряст, януари 2021 г.
21.01.2021 / 16:25

Общественият съвет за Стария бряст беше учреден днес. В него членуват 19 души. Той беше създаден по идея на кмета Стефан Радев след провеждането на анкета за...

Снимка: КАТ-Сливен
21.01.2021 / 16:15

Поради възникнал технически проблем след 13,00 часа днес, сектор „Пътна полиция” информира гражданите, че до края на работния ден и утре /22.01.2021г./ обслужването по...

 

Copyright © 2008-2021 Наблюдател | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев