Езиковата гимназия в Сливен обяви публичен търг за отдаване под наем на павилион за продажба на закуски

..................................................
06.10.2020 / 19:41

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЗАПАДНИ ЕЗИЦИ

 

„Захарий Стоянов“, с адрес: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 1,

 

на основание Заповед №№ РД – 09 - 014/29.09.2020 г.

 

на Ефросина Кисьова- Директор на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, гр. Сливен

 

О Б Я В Я В А

 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ:

 

1.„Помещение (метален павилион за продажба на закуски) с площ 4.8 м2, находящ се в източната част на двора на сградата на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ находяща се на административен адрес: гр. Сливен, ул. „Джордж Уошбърн“ № 2 А“.

 

Начална тръжна месечна наемна цена: 200,00 лв. (двеста лева) без включен ДДС,;

 

• Депозит: 20 (двадесет) лева;

 

• Стъпка на наддаване: 20 (двадесет) лева;

 

• Срок за наемане: 3 (три) години;

 

• Предназначение: обслужване на учениците и служителите на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен, чрез осигуряване на ежедневна доставка и продажба на готови храни и полуфабрикати (кетъринг), безалкохолни напитки (с изключение на алкохолни напитки и тютюневи изделия), пакетирани закуски и сандвичи, кафе, чай и др., които да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;

 

• Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.

 

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от деловодството на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, на адрес: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 1, в рамките на работния ден – 8.30 ч. до 17.00 ч. до 16.10.2020г., след заплащане на цена от 24 лева с ДДС, в касата на учебното заведение.

 

Документите за участие в търга, съгласно изискванията на тръжната документация, се подават в запечатан, непрозрачен и надписан плик с надпис името на участника или упълномощеното лице и цялостно наименование на търга, в срок до 16:00 часа на 16.10.2020 г. в деловодството на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, на адрес: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 1.

 

Търгът ще се проведе на 20.10.2020 г., в сградата на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, на адрес: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 1, от 14.00 часа.

 

За допълнителна информация – ПГПЗЕ „Захарий Стоянов”, гр. Сливен, тел. 0878249580

 

Свързани новини

..................................................
01.03.2021 / 18:39

Идейният проект за новия пътен възел, който ще свързва Сливен и Кермен с автомагистрала "Тракия", беше разгледан на работна среща днес. На нея присъстваха...

..................................................
01.03.2021 / 18:00

С идването на Баба Марта, Котел става бял и червен. В града вече се появиха няколко дръвчета, украсени в червено-белите цветове на Баба Марта. Първомартенска...

БСП-Сливен регистрира листата си с кандидати за народни представители. Вижте окончателната подредба
01.03.2021 / 17:39

Областният лидер на БСП Асен Гагаузов и общинският председател Атанас Делибалтов внесоха днес в 21 РИК Сливен документите за регистрация на листата с кандидати за...

 

Copyright © 2008-2021 Наблюдател | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев