Спиране на еврофондовете за страни със слабо правосъдие предложи Еврокомисията

Спиране на еврофондовете за страни със слабо правосъдие предложи Еврокомисията
02.05.2018 / 15:27

Европейската комисия предлага нов механизъм за защита на бюджета на ЕС от финансови рискове, свързани с всеобщи слабости в прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки. Предложените нови инструменти ще позволят на съюза да спре, намали или ограничи достъпа до финансиране от ЕС по начин, който е пропорционален на естеството, тежестта и обхвата на слабостите в прилагането на принципите на правовата държава. Такова решение ще се предлага от комисията и ще се приема от съвета чрез гласуване с обратно квалифицирано мнозинство."

 

С този елемент от представените днес първи идеи на Европейската комисия за новия дългосрочен бюджет за периода 2021-2027 г. вече официално е предложен за дебат и одобрение или отхвърляне механизъм за поставяне спазване върховенството на закона като принцип за защита на средствата на европейските данъкоплатци.

 

Фактът, че за одобряване на своеобразните санкции срещу държави нарушители ще е нужно квалифицирано мнозинство, означава, че ако техен обект са критикувани страни като Унгария, Полша или България, техните правителства няма да могат да блокират вота, дори ако съберат подкрепата на няколко съмишленика.

 

Защо се прави това предложение

 

"Ще обезпечим доброто финансово управление чрез първия по рода си механизъм за принципите на правовата държава. Това е начинът да действаме отговорно с парите на нашите данъкоплатци. Сега са наред да действат парламентът и съветът. Убеден съм, че трябва да се стремим да постигнем споразумение преди изборите за Европейски парламент следващата година", заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в разпространеното официално съобщение.

 

Като цяло комисията предлага дългосрочен бюджет на стойност 1.135 трилиона евро поети задължения (по цени от 2018 г.) за периода от 2021 г. до 2027 г., което се равнява на 1.11 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27 (без Великобритания - бел. ред.). За да бъдат финансирани нови и неотложни приоритети, настоящите нива на финансиране ще трябва да бъдат увеличени.

 

 

"ЕС е общност, основана на върховенството на закона. На независимите съдилища на национално и на съюзно ниво е поверено да следят за спазване на съвместно договорените правила и регулации, както и как се прилагат те от всички страни членки", се казва в обяснението за предложената днес мярка. "И в момента от страните членки се изисква да покажат, че правилата и процедурите им за финансово управление на парите от ЕС са стабилни и достатъчно финансирани, за да бъдат защитени те от злоупотреби или измами. Но няма механизъм за защита на парите на европейските данокъплатци в случаи на дефицит на върховенство на закона в определена страна член. Само независимо правораздаване, спазващо върховенството на закона и сигурност на правната среда във всички страни членки, може в крайна сметка да гарантира, че парите от бюджета на ЕС ще бъдат достатъчно защитени."

 

Каква конкретно е идеята на комисията

 

В съобщението се обяснява, че предложените нови правила и регулации имат за цел защита на бюджета не само от установени слабости на върховенството на закона, но и от заплаха за появата на такива. Те ще бъдат задействани в случаите, когато има заплаха за:

- правилно функциониране на органите, прилагащи бюджета на ЕС

- правилно функциониране на разследването и публичното преследване на измами или корупция, свързани с бюджета

- ефективна оценка на правораздаването от независими съдилища

- предотвратяване и санкциониране на измами, корупция или други нарушения на законите на ЕС, свързани с бюджета

- ефективно и навременно сътрудничество със Службата за измами с еврофондове (OLAF) и със Службата на европейския прокурор.

 

Кои фондове ще бъдат засегнати

 

- всички фондове на Европейския съюз, които са обект на съвместно управление

 

 

- фондове с пряко или косвено управление, където финансов бенефициент е правителствен орган (национално правителство, регионална или местна власт, обществена институция или частна организация, на която е възложено изпълнението на обществени услуги).

 

 

Предложеният механизъм няма да засяга индивидуални бенефициенти на бюджета на ЕС, тъй като те не могат да бъдат държани отговорни за общи недостатъци в системата за върховенство на закона. За страните членки ще продължи да действа задължението за прилагат засегнатите програми и да правят вноски за студентите от "Еразъм", изследователи, гражданското общество или всички останали крайни получатели или бенефициенти.

 

 

Как ще действа механизмът?

 

1. Европейската комисия установява, че има условия да бъде задействан механизмът.

2. Европейската комисия уведомява засегнатата държава член.

3. Страната член на ЕС разполага с определено време да изпрати отговора си, но този срок няма да е по-дълъг от един месец.

4. Европейската комисия приема след това решение за налагане на защитни мерки.

5. Съветът на ЕС (държавните и правителствени ръководители) трябва да одобри решението чрез обратно квалифицирано мнозинство. (Това е механизъм, при който предложението на еврокомисията се смята за одобрено, освен ако квалифицирано мнозинство от страните членки не го отхвърли).

6. Наложената мярка остава да действа, докато не бъдат отстранени установените недостатъци за спазване върховенството на закона.

 

Правната основа за предложението е член 322 от Договора за функциониране на Европейския съюз, чрез който са определени правилата за финансово управление. Това означава, че предложението е прието съвместно от Европейския парламент и Съвета на ЕС, като съветът взима решението с квалифицирано мнозинство./www.dnevnik.bg

 
 

Copyright © 2008-2019 Наблюдател | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев