Кметът и представители на Инспектората по образование обсъдиха проблемите на системата в Сливен

Кметът и представители на Инспектората по образование обсъдиха проблемите на системата в Сливен
15.01.2016 / 22:44

Основните проблеми в детските градини и училищата на територията на община Сливен и възможностите за тяхното решение, бяха обсъдени днес на работна среща на кмета Стефан Радев с Бисерка  Василева-Михалева - директор на РИО Сливен и представители на  различни отдели в инспектората.  Експертите посочиха като един от най-сериозните казуси за решаване - надвишената бройка на децата в групите на определени детски градини. Според нормативната уредба те трябва да са около 22- 23, а в същност са много повече. Причината за проблема е предпочитанието на родителите към дадено детско заведение, макар и то да се намира в район, различен от адреса им по местоживеене. Кметът изрази готовност представители на общинска администрация да работят съвместно с РИО, за да може при следващия прием тази практика да се прекрати. Сред възможните начини за решавана на проблема са пренасочването на децата към градини, където няма запълнен капацитет или пък да се разкрият нови групи в определени детски заведения.

Възможността детските градини, които сега се издържат от общината да преминат на делегиран бюджет, също беше разгледана по време на срещата. Одобрение от страна на кмета получи предложението на инспектората да бъде въведен централизиран прием за децата от детските градини, като се взаимства опита на РИО Бургас в тази насока. Обсъдени бяха и казуси, касаещи колективното трудово договаряне и начисляването на средства за професионално-квалификационна степен на служителите в системата на образованието. 

Представителите на РИО Сливен помолиха за съдействие за решаване на проблема в цялата община с децата, които не посещават училище и тяхното връщане в класните стаи. 

 

Беше направено предложение и за оптимизация на транспортната схема на училищните автобуси, за да може в задоволителен часови график децата да бъдат извозвани до средищните учебни заведения, които посещават. От РИО изразиха надежда, че общината ще поиска съдействие от МОН за обновяване на училищния автобусен парк и за отпускане на средства за транспортни разходи на пътуващите ученици. Влизането в сила на новия закон за предучилищното и училищното възпитание през август тази година и произтичащите от него промени също бяха подложени на обсъждане. Сред тях са предстоящо преобразуване или закриване на учебни заведения, разкриване на паралелки или намаляване на план-приема. Според Стефан Радев най-важното е не големият прием, а качеството на образованието в съответното училище. „На това трябва да се наблегне при извършването на оптимизацията на училищната мрежа в общината, а не само да се завишава бройката, за да получава училището повече субсидии", посочи той.

 
 

Copyright © 2008-2018 Наблюдател | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев