Иновационната стратегия за интелигентна специализация ще бъде окончателно приета от Министерски съвет през юни

Областна управа, Сливен
24.02.2015 / 08:42

Вчера в Областна администрация Сливен се проведе регионална среща за представяне на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 г. Областният управител Димитър Сяров – домакин на форума, изрази удовлетвореността си от високият интерес, който темата е предизвикала. На регионалната среща присъстваха областни управители, кметове на общини от Югоизточен район, представители на работодателски организации и бизнес обединения, ръководители на предприятия, представители на академичните среди и други заинтересовани страни.

 

Г-н Сяров подчерта, че документът е разработен за целите на новия програмен период до 2020 г., според указанията на Европейската комисия. Стратегията е задължително предварително условие за първите приоритети на оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това означава, че ако Европейската комисия не приеме стратегията, няма да разреши финансирането на дейностите по тези приоритети със средства от фондовете на Европейския съюз.

 

Целта на Стратегията е да идентифицира силните страни на българската икономика, които са в състояние да подкрепят „Тематичните области“ с потенциал за растеж (Мехатроника и чисти технологии, Информатика и ИКТ, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии, Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии). По този начин ограничените европейски и национални публични средства ще допринесат за по-високата конкурентоспособност, за справяне с предизвикателствата през бизнеса, за включването на всяка страна от съюза в международната верига на стойността.

 

Стратегията не е статичен документ. Работата ще продължи през целия програмен период, като ежегодно ще бъде извършван мониторинг, а два пъти през периода ще бъде извършвана оценка от независими експерти за ефективността на мерките за постигане на формулираните в документа цели.

 

За целите на стратегията и новия програмен период по оперативните програми е необходимо да бъдат определени продуктовите и технологични ниши, в които страната ни има предимство и може да се конкурира успешно на глобализиращия се свят. Затова е много важна активността на бизнеса и научните среди за определяне на тези предимства.

 

Министерството на икономиката, със съдействието на областните администрации, организира тази поредица от срещи в шестте района за планиране. Лектори бяха Ели Анави – началник на отдел „Иновации и предприемачество“ в Министерството на икономиката, Стефан Узунов – държавен експерт в отдел „Иновации и предприемачество“ в Министерството на икономиката, Лейла Радованова – главен експерт отдел „Иновации и предприемачество“ в Министерството на икономиката, Ани Тодорова – външен експерт към Министерство на икономиката, Боян Жеков - главен експерт към Министерство на образованието и науката.

 

Представянето на стратегическия документ беше последвано от активна дискусия, в която участниците направиха своите коментари и дадоха предложения. Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 г. ще бъде окончателно приета от Министерски съвет през месец юни.

Областна управа, Сливен
 
 

Copyright © 2008-2018 Наблюдател | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев